دفاتر معاونت

1- دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
2- دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
3- دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
4- اداره کل مدیریت بحران

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/23