کارگروه ها

 • رئیس شورای فنی استان
 • رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان
 •  ریاست کمیسیون ماده ۵
 • رئیس کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیر کشاورزی (واگذاری اراضی)
 •  رئیس کارگروه مدیریت پسماند
 • ستاد مبارزه با زمین خواری استان
 • شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود
 • کمیسیون امنیت آب استان
 • کمیسیون بهره وری آب استان
 • بازآفرینی شهری
 • کارگروه تهیه طرح جامع خطر پذیری سیل استان
 • کارگروه حیوانات ناقل بیماری
 • کمیته اجرایی اشتغالزایی کشاورزی روستایی
 • کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک
 • کارگروه مخاطرات محیط زیست
 • کمیته کشتارگاههای استان
 •   رئیس کمیته مدیریت اجرایی ایمنی راهها و حمل و نقل استان
 • جانشین شورای ترافیک استان
 • گروه کاری توسعه روستایی و عشایری روستایی
 • مناسب سازی معابر شهری
 • مدیریت تالابهای استان
 • زیست بوم استان
 • کارگروه گرد و غبار
 • کمیته غارشناسی استان
 • کارگروه گلزار شهدای استان
 • کارگروه سازگاری با کم آبی
 • تعاونی دهیاریهای استان
 • کمیته آموزش و پژوهش روستایی
 • کمیته نوآوران سلامت
 • رسیدگی به شکایات مناقصات
 • کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
 • کارگروه استاندارد سازی کالا و خدمات
 • کمیته رسیدگی به پرونده خسارت دیدگان بخش کشاورزی
 • جذب اسناد خزانه
 • ستاد راهبردی صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان و عشایر
 • گروه کاری امور زیربنایی
 • شورای مسکن استان
 • شورای حفاظت منابع آب استان
 • شورای هماهنگی مدیریت بحران استان
 • کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست
 • شورای حل اختلاف شوراها
 

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/23