سرپرست معاونت عمراني استانداري چهارمحال و بختياري

تصميم گيري جهت احداث مدارس در شهرهاي تازه تاسيس

کد خبر: 178553 تاریخ انتشار: 1401/05/03 13:02:38
نمایش: 29
اخبار
روز دوشنبه بابر با 1401/5/4 دکتر علي حيدري ضمن حضور در جلسه ويدويو کنفرانس با حضور کليه معاونين هماهنگي امور عمراني کشور با محوريت وزارت کشور درخصوص هماهنگي لازم پيرامون اراضي مازاد- اختصاص 3 درصد از درآمد پروانه هاي احداث ساختمان توسط شهرداري ها به آموزش و پرورش براي مدرسه سازي و نيز احداث مدارس در شهرهاي تازه تاسيس در کل کشور بحث و مذاکره داشتند. در اين جلسه مدير ل نوسازي مدارس استان و معاون برنامه ريزي آموزش و پرورش استان ايشان را همراهي نمودند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/23