دولت به مناطق کمتر توسعه يافته توجه ويژه‌اي دارد


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري گفت: دولت تدبير و اميد از ابتداي فعاليت خود تاکنون توجه ويژه‌ه‌اي به مناطق کمترتوسعه يافته مانند اين استان داشته است.

جزییات بیشتر

مديران شهري از طرح‌هاي دانش‌بنيان حمايت کنند


معاون معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور با اشاره به اينکه بيش از ۳۸ هزار و ۳۰۰ شهرداري و دهياري در ايران وجود دارد، گفت: مديران شهري از طرحهاي دانش‌بنيان مرتبط با حوزه مديريت شهري و روستايي حمايت کنند.

جزییات بیشتر

زيرساخت‌هاي شهرستان تازه تاسيس خانميرزا تقويت مي‌شود


معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي توازن منطقه‌اي گفت: زيرساخت‌هاي شهرستان تازه تاسيس خانميرزا در چهارمحال و بختياري تقويت خواهد شد.

جزییات بیشتر

شبکه نظارت روستايي در چهارمحال و بختياري فعال شد


شبکه استاني نظارت روستايي روز شنبه با حضور مديرکل امور زيربنايي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رئيس جمهوري روز شنبه فعاليت خود را در چهارمحال و بختياري به صورت رسمي آغاز کرد.

جزییات بیشتر

استفاده از پسآب فاضلاب براي آبياري فضاي سبز در دستور کار تمامي شهرداران استان قرار گيرد


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري خواستار استفاده از پسآب فاضلاب هاي شهري براي آبياري فضاي سبز شهرهاي اين استان شد.

جزییات بیشتر
آرشیو